Bỏ để qua phần nội dung

ARIZONA AANHPI CHO VỐN CỔ PHẦN HÓA

GIÁO DỤC, NHÂN SỰ, TỔ CHỨC

trước
Sau

về chúng tôi

Tham gia công dân

Chúng tôi thúc đẩy một nền dân chủ trong đó cộng đồng AANHPI tham gia vào các cuộc bầu cử và có quyền truy cập thông tin về các vấn đề chính sách quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Học bổng Thanh niên

Chúng tôi phát triển giới trẻ AANHPI bằng cách cung cấp cho họ các công cụ để xây dựng câu lạc bộ Sinh viên vì Bình đẳng trong trường học của họ và cũng cung cấp một chương trình học bổng nhằm trao quyền cho những người quyết tâm tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng thông qua sự tham gia và tổ chức của người dân.

đại diện

Chúng tôi tăng cường tiếng nói từ cộng đồng AANHPI bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát nhằm giải quyết nhu cầu của chúng tôi và cũng bằng cách quảng cáo kể chuyện, vòng kết nối nói chuyện của AANHPI và thông cáo báo chí từ các nhà lãnh đạo cộng đồng AANHPI.

Hãy hành động!

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nhận thông tin cập nhật ngay lập tức.