Bỏ để qua phần nội dung

ARIZONA AANHPI VÌ BÌNH ĐẲNG

ĐÀO TẠO, TRAO QUYỀN, TỔ CHỨC

trước
Sau

về chúng tôi

Gắn kết công dân

Chúng tôi thúc đẩy một nền dân chủ trong đó cộng đồng AANHPI tham gia vào các cuộc bầu cử và có quyền truy cập thông tin về các vấn đề chính sách quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Học bổng cho Thanh niên

Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của giới trẻ AANHPI qua việc cung cấp cho họ các công cụ để xây dựng câu lạc bộ Sinh viên vì Bình đẳng trong trường học của họ và cũng cung cấp một chương trình học bổng nhằm trao quyền cho những người quyết tâm tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng thông qua sự tham gia của người dân và các hoạt động tổ chức.

đại diện

Chúng tôi tăng cường tiếng nói từ cộng đồng AANHPI bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát để giải quyết nhu cầu của chúng tôi và cũng bằng cách thúc đẩy truyền miệng, vòng tròn kết nối trao đổi trong AANHPI và thông cáo đến cơ quan báo chí các phát ngôn của các nhà lãnh đạo cộng đồng AANHPI.

Hãy hành động!

Đăng ký nhận Tin tức của chúng tôi

Nhận thông tin mới nhất ngay lập tức.